Intakeformulier Psychedelic Sisterhood Ceremony (pilot)

***** BEGELEIDINGSOVEREENKOMST *****

Wij vragen je deze overeenkomst alvast goed door te lezen. Als je er vragen over hebt, kan je ze onderaan dit intakeformulier vermelden. Op een later moment zullen we je vragen om deze overeenkomst te ondertekenen en op te sturen / in te scannen - voor nu is het voldoende dat je 'm doorneemt.


***** PERSOONLIJKE GEGEVENS *****

Deze informatie hebben we nodig voor op de factuur en om contact met je op te nemen

***** INHOUDELIJK & HULPBRONNEN *****

Deze informatie gebruiken we deels voor de screening en deels voor het vormgeven van de inhoud / selecteren van onderwerpen van het ceremonieweekend. Ook geeft het ons inzicht in welke doelgroepen we aanspreken met onze ceremonie.
***** KENNIS & ERVARING *****

Deze informatie is voor ons belangrijk om in te schatten welke dosis truffels bij je zou passen. Eerdere ervaring met psychedelica of andere bewustzijnsstaten is niet nodig voor deelname aan de groepsceremonie.***** MEDISCHE GESCHIEDENIS *****

Deze informatie gebruiken we om te beoordelen of deelname aan de groepceremonie op dit moment veilig en passend is voor je. Het is erg belangrijk dat je volledig en eerlijk bent over je medische situatie!***** OVERIGE INFORMATIE *****