Nevels en sterren in de ruimte. Het universum roept bij mij soortgelijke gevoelens van ontzag op als de psychedelische bewustzijnsstaat.

Toelichting bij de afbeeldingen

Waarom al die sterren, nevelvlekken en melkwegstelsels op mijn website? Omdat het heelal voor mij soortgelijke gevoelens van ontzag opwekt als de psychedelische bewustzijnsstaat. Hoewel we dankzij de wetenschap steeds meer weten over zowel het universum als ons bewustzijn, doet deze kennis niks af aan het mysterie. De verwondering blijft. 

Psychiater Stanislav Grof stelt dat psychedelica dezelfde rol vervullen voor het begrijpen van onze psyche als de microscoop voor de biologie en de telescoop voor de astronomie. Die vergelijking resoneert erg met hoe ik psychedelica zie: als krachtig gereedschap waarmee we een ander perspectief kunnen krijgen op onszelf en op hoe we ons tot onze omgeving verhouden.

Sterren en nevels in de ruimte. Hoewel we steeds meer weten over het universum, doet deze kennis niks af aan het mysterie. De verwondering blijft. Zo ook met psychedelische ervaringen.