Risicofactoren voor het gebruik van psilocybine truffels

Helaas kan ik je niet begeleiden als er sprake is van één van onderstaande factoren:

 

  • het gebruik van antidepressiva

  • het gebruik van antipsychotica

  • een psychiatrische aandoening *

  • een (familie) geschiedenis van psychose of dissociatie

  • een familielid met schizofrenie

  • geschiedenis van epileptische aanvallen

  • hoge bloeddruk / hypertensie

  • geschiedenis van hart- en vaatziekten

  • bij zwangerschap of het geven van borstvoeding **

 

Ik ben geen arts of psychotherapeut en kan geen passende begeleiding of nazorg bieden in het geval van onderliggende psychiatrische of somatische problematiek.

 

* Mensen met bepaalde aandoeningen komen wel in aanmerking voor psychedelic coaching. Dit is echter alleen in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van een BIG geregistreerde behandelaar.