Psilocybine truffels & veiligheid

Veiligheid is een belangrijke peiler in mijn coachingspraktijk. Uiteraard heb ik het in de eerste instantie over de veiligheid van de deelnemers. Maar ook die van mezelf en van mijn werkveld.

Risico's minimaliseren

Psychedelica zijn krachtige gereedschappen die veel positieve verandering teweeg kunnen brengen. Maar, zoals ook voor ander gereedschap geldt: het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Die risico’s zijn te minimaliseren door verantwoordelijk om te gaan met middelen als psychedelische truffels.

 

Verantwoordelijk gebruik van psychedelica

houdt in mijn praktijk in dat ik:

 

  • Alleen gezonde deelnemers begeleid, die in een contract verklaren dat er geen contra-indicaties op ze van toepassing zijn

  • Alleen werk met legale psilocybine truffels

  • Mijn diensten niet verkoop als therapie

  • Eerlijk ben over wat ik wel en niet kan bieden als coach

  • Geen losse truffelsessies aanbied maar alleen als onderdeel van een traject, van minimaal drie bijeenkomsten

  • Zorg voor een veilige setting, waarin ruimte is voor het ervaren en uitdrukken van emoties

  • Veel aandacht besteed aan voorlichting en voorbereiding op de psychedelische ervaring

  • Zorg voor een gedegen afronding van het traject met een uitgebreide integratiesessie

Gezonde deelnemers

Voor gezonde deelnemers brengt het gebruik van psilocybine truffels weinig tot geen fysieke risico’s met zich mee. De actieve stoffen in truffels zijn niet verslavend. Ze zijn ook niet te vergelijken met stimulanten (zoals caffeine, cocaine of amfetamine) die de hartslag versnellen of met verdovende middelen (zoals alcohol, slaappillen of opiaten) die de hartslag vertragen.

 

Hartklachten of epilepsie

Psilocybine zelf veroorzaakt een minimale verhoging van de hartslag. Een psychologische reactie op de ervaring, zoals angst of paniek, kan wel zorgen voor een sterk verhoogde hartslag en fysiologische stress tijdens een trip. Die fysiologische stress is tijdelijk en gaat over zodra de reiziger zich kalmer voelt. Ik heb veel ervaring met het in goede banen leiden van angst en paniek en dit is ook mijn rol als psychedelische coach. Toch neem ik liever het zekere voor het onzekere. Ik begeleid geen mensen met hart- en vaatproblemen of andere ernstige fysieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld epilepsie, die getriggerd kunnen worden door stress.

 

Psychose of psychotische kwetsbaarheid

De risico’s van truffelgebruik schuilen vooral in de potentiële psychische bijwerkingen. Het gebruik van psychedelica is met name risicovol voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid, omdat een trip een psychose kan triggeren. Mensen die in het verleden een psychose hebben meegemaakt of waarbij schizofrenie in de familie voorkomt, lopen een groter risico. Om alle risico’s uit te sluiten, begeleid ik geen mensen met een psychotische kwetsbaarheid of bipolaire stoornis.

 

"Klein Leed"

Bijna iedereen voelt zich wel eens somber en veel mensen hebben nare of zelfs heftige gebeurtenissen meegemaakt. Ook al nemen we snel de woorden ‘depri, depressief’ of ‘getraumatiseerd’ in de (volks)mond, meestal zijn deze ervaringen niet zo ernstig dat ze ons functioneren langdurig beperken. Er is dan geen sprake van een psychische aandoening of een klinische diagnose. Hoewel er zeker wel sprake kan zijn van lijden, is het lijden met een kleine letter. Een begeleide psychedelische ervaring kan in deze gevallen vaak verlichting bieden, omdat ze een ander perspectief kan geven op het lijden en op de ervaringen die eraan ten grondslag liggen. Klein leed is bij uitstek geschikt voor psychedelic coaching.

 

PTSS, klinische depressie en ander "Groot Leed"

Bij groot leed ligt het anders. Mensen die lijden aan PTSS of een (behandelresistente) depressie kan ik helaas niet begeleiden. Er kan tijdens een psychedelische ervaring erg veel naar boven komen en dit materiaal kan erg complex zijn. Ik beschik niet over de benodigde therapeutische vaardigheden om hiermee te werken en om gepaste nazorg te bieden. Kort gezegd kan ik geen veilige setting waarborgen voor deze doelgroep.

 

Truffel therapie is misleidend en gevaarlijk

In de media worden psychedelica de afgelopen jaren beschreven als middelen die aandoeningen als PTSS en behandelresistente depressie kunnen verlichten en misschien zelfs genezen. Of dit echt zo is, moet nog blijken uit wetenschappelijk onderzoek – de voorlopige resultaten zien er wel veelbelovend uit. Helaas zijn psychedelica nog niet geregistreerd als medicijn en kunnen ze nog niet door gekwalificeerde behandelaren worden ingezet in therapie. Mdma, het middel dat de grootste potentie lijkt te hebben in de behandeling van PTSS, is nu nog illegaal (ook in Nederland). Dat truffelbegeleiders in dit gat springen en hun diensten aanbieden als therapie voor psychische aandoeningen vind ik misleidend en gevaarlijk.

 

Ik vind het erg belangrijk om eerlijk te zijn over wat ik wel en niet kan bieden als psychedelische gids. Als ik denk dat ik, om welke reden dan ook, iemands veiligheid niet kan waarborgen dan zal ik dat eerlijk aangeven en de truffelsessie laten vervallen. Better safe than sorry, daar sta ik voor in dit werk.

 

Ik ben geen behandelaar en ik beschik niet over de kwalificaties om mensen met psychiatrische problematiek te helpen, hoe graag ik dat ook zou willen.

 

Sterren in de ruimte. De Kosmos is voor mij even ontzagwekkend als ons bewustzijn.