Achtergrond & kwalificaties

De volgende opleidingen, trainingen en werkervaring hebben mij gevormd:

Wetenschappelijke congressen, symposia en workshops over psychedelica (vanaf 2006)

Dankzij een heel bijzonder congres in 2006, bewandel ik nu dit pad als psychedelische gids. Toen ik als jonge antropologie student rondliep op dat congres in Basel, had ik nog geen idee dat dat soort wetenschappelijke bijeenkomsten over psychedelica een groot deel van mijn leven zouden gaan uitmaken. Tijdens mijn 15 jaar in het bestuur van Stichting OPEN, heb ik heel wat lezingen, symposia, congressen en bijzondere workshops bij mogen wonen, altijd op de eerste rang en vaak inclusief dinertjes met de sprekers. In de loop der jaren is er veel vrije tijd gaan zitten in het vergaderen over en helpen organiseren van die bijeenkomsten. Maar het heeft me professioneel natuurlijk ook een hoop opgeleverd. Niet alleen qua inspiratie en kennis, maar ook qua netwerk en waardevolle connecties.

MAPS training: MDMA-Assisted Psychotherapy for PTSD (2018)

MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) is de authoriteit op het gebied van de behandeling van PTSS met MDMA. Dankzij deze organisatie worden er nu fase 2 & 3 klinische studies met MDMA uitgevoerd en zal MDMA – naar alle waarschijnlijkheid – binnen een paar jaar op de markt komen als medicijn. Ik heb deel A & B van hun therapeutentraining volbracht. Een groot deel van de training bestond uit het kijken en bespreken van opnames van echte MDMA sessies. Hier werd mij duidelijk: het behandelen van ernstig getraumatiseerde mensen is alleen verantwoord met getrainde en gekwalificeerde therapeuten. Vooral het integratie gedeelte – dus de psychotherapie sessies achteraf – vragen veel gespecialiseerde therapeutische vaardigheden. Ook al ben ik geen therapeut en werk ik niet met MDMA, toch was het bijwonen van deze week lange training erg leerzaam voor mijn werk als psychedelische gids.

Psychedelic Harm Reduction: o.a. Kosmicare & Zendo (vanaf 2012)

Sinds 2012 werk ik bijna elk jaar als vrijwilliger op een festival met een psychedelic harm reduction project. Dit is een crisisvoorziening voor mensen die een moeilijke psychische ervaring doormaken, al dan niet onder invloed van middelen – een soort EHBO voor psychische toestanden. Ik heb als "sitter" behoorlijk wat mensen met “bad trips” begeleid en heb hier de donkere kant van psychedelica (of eigenlijk: van onze geest) van dichtbij gezien. Door deze ervaringen ben ik me extra bewust geworden van het belang van een veilige en vertrouwde setting tijdens het gebruik van psychedelica.

Projecten als Zendo op Burning Man (VS) en Kosmicare op Boom festival (Portugal) zijn een goede leerschool voor me geweest vanwege de jarenlange ervaring die men er heeft in het werken met “bad trips”. Ik heb er veel vaardigheden geleerd om mensen door moeilijke psychedelische ervaringen heen te helpen en er veel zelfvertrouwen ontwikkeld als guide. Zowel Zendo als Kosmicare organiseren elke editie een intensieve trainingsdag voor de vrijwilligers. Zelfs als ervaren sitter leer ik op die trainingen elke keer weer wat bij.

In 2017 heb ik op PsyFi festival (NL) met een aantal collega’s een PsyCare opvang project georganiseerd en gemanaged. Daar was de uitdaging om een goede werksetting te faciliteren voor de vrijwilligers (de “sitters”) zodat die op hun beurt weer een veilige setting konden bieden aan verwarde festivalbezoekers. Voor dit project heb ik ook het trainingsmateriaal voor de vrijwilligers samengesteld.

Begeleider in de psychiatrie (2006 - 2016)

Mijn coachingsvaardigheden (goed luisteren, uitgaan van de kracht van de cliënt) heb ik grotendeels tijdens mijn werk als begeleider in de GGZ opgedaan. Ik heb tien jaar lang als woonbegeleider en als dagbestedingscoach gewerkt in de psychiatrie. 

Medische antropologie (2013)

Ik ben in 2013 cum laude afgestudeerd in de medische antropologie. Deze tak van de culturele antropologie houdt zich (o.a.) bezig met vragen als: hoe geven mensen betekenis aan ziekte en gezondheid? Welke verklaringen hebben zij voor ziekte en op welke manieren zoeken ze genezing? Wat is het belang van de context en van ritueel? Antropologen houden zich bezig met groepen mensen en bestuderen culturen of subculturen. Als coach ben ik geïnteresseerd in dezelfde vragen, maar dan op het niveau van het individu: mijn cliënt. Mijn achtergrond in de medische antropologie helpt me om een open blik te houden en om aandacht te hebben voor de sociaal-culturele context waarin een cliënt zich bevindt. Een van de belangrijkste instrumenten voor een antropoloog is het diepte-interview. Tijdens mijn studie heb ik leren interviewen: goed luisteren en doorvragen. Deze vaardigheden zijn ook belangrijk als coach. Niet tijdens de truffelsessie zelf (dan zijn we zo veel mogelijk stil) maar wel tijdens de voorbereiding en integratie.

Inner work & moederschap

Een sessie met psychedelica kan erg emotioneel zijn. Iedereen heeft wel te maken gehad met onzekerheden, tegenslagen of het verlies van een dierbare. Emoties van lang geleden kunnen weer boven komen om ze te kunnen verwerken. Als deze rauwe emoties resoneren met onverwerkte emoties van de gids of coach, kan het een uitdaging zijn om aandachtig aanwezig te blijven bij de cliënt. Om present te zijn voor het lijden van anderen, is het nodig om je eigen pijn onder ogen te durven zien. Ik ben er van overtuigd dat je, om anderen te kunnen helpen, ook aan de slag moet met jezelf.

Ik ben de afgelopen twee decennia op verschillende manieren bezig geweest met inner work. Onder andere, maar niet uitsluitend, met psychedelica: er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden. Iedereen heeft z’n unieke weg. De katalysatoren in mijn eigen persoonlijke groei zijn: mediteren, hypnose, muziek, schrijven, psychedelica en het moederschap.

Als moeder van twee kleine kinderen onderga ik dagelijks een training in geduld. Daarnaast leer ik de kunst van de overgave steeds beter beheersen. Go with the flow: dit heb ik zo vaak als boodschap meegekregen onder invloed van psychedelica ... makkelijker gezegd dan gedaan. Maar in de vrolijke chaos dat nieuw leven met zich meebrengt moet ik me wel overgeven aan de stroom om er niet in te verdrinken. Moederschap in symbiose met dagelijks mediteren heeft er voor gezorgd dat ik meer 'zen' ben dan ooit tevoren.